Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Öğretmen El Kitabı Geliştirme Komitesi (7-29 Haziran 2012)

Yazı Boyutu:

Engelsiz Okul Modeli çalıştay çıktılarının girdi sağladığı diğer komisyon çalışmasında, anaokulları ve temel eğitim okullarında bütünleştirme eğitimi uygulamalarında öğretmenlere kılavuz niteliğinde taslak bir materyal seti hazırlanmıştır. Ankara’da 20 gün devam eden bu çalışmaya öğretmenler, rehber öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri, RAM personeli ve okul müdürleri katılmıştır. Çalışmaya, Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Prof.Dr. Ayşegül Ataman, Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Prof.Dr. Rüya E. Özmen, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Prof.Dr. Gönül Akçamete, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Prof.Dr. Bülbin Sucuoğlu, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünden Doç.Dr. Sema Batu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Yahya Çıkılı ve İngiltere’den bağımsız eğitim yönetimi görevlisi Liz Maudslay de destek sunmuştur. Okullarda ve sınıflarda sınıf öğretmenine kılavuz niteliğinde taslak materyaller hazırlanmıştır. Bu materyaller, bütünleştirme eğitiminde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarında kullanılan öğretme ve öğrenme stratejileri üzerinde durmakta ve değerlendirme konusuna vurgu yapmaktadır. Sözkonusu materyallerde tutum değişikliğinin önemine dikkat çekilirken, rehber materyallerin tümü, bütünleştirme ortamlarında özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitiminin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Tüm çalıştayların çıktıları, önümüzdeki yıl pilot okullarda Engelsiz Okul Modelinin uygulanması amacıyla 1500 öğretmene eğitim verecek olan 30 eğitimcinin alacağı eğitime temel oluşturacaktır. Çalışmaları yönlendiren ÖERH GM bilgi, deneyim ve gayretleri için katılımcı öğretmenlere ve çalışmalara destek sunan tüm meslektaşlara teşekkürlerini sunmaktadır.

     

Tüm Haberler