Yazı Boyutu:

BÜTÜNLEŞTİRME NEDİR?

Bütünleştirme, bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün bireylerin kabul ve saygı görmesi anlamına gelir. Eğitimde bütünleştirme, bütün çocukların kendi ihtiyaçlarına en iyi yanıt veren eğitime erişebilmesini gerektirir. Bu ise çocuğun okula göre değil, okulun, eğitim ortamının çocuğa göre uyarlanması anlamına gelmektedir.

 

Eğitimde bütünleştirme, özel eğitim kurumlarındaki bütün çocukların diğer okullara alınması anlamına gelmez; özel eğitim kurumları ile diğer okulların birbirleriyle daha yakın işbirliği içinde çalışmalarını gerektirir.

 

Eğitimde bütünleştirme aynı zamanda her çocuğa tek tek bakmak ve kendilerine en uygun eğitimi alıp almadıklarını tespit etmek anlamına gelir. Bu ise okula devam eden bütün çocuklara bakmak ve bireysel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılması gereken değişiklikler olup olmadığını gözlemlemek anlamına gelir.

 

 • Okulunuzda veya sınıfınızda sınıfla veya öğrenme süreciyle tam olarak bütünleşmemiş olduğu görülen bir çocuğu düşünün.
 • Bunun nedeni sizce ne olabilir?
 • Bu durumun değişmesi için ne yapabilirsiniz?

 

Bütünleştirme bir süreçtir…

 

Bütünleştirme, pek çok kişinin bir arada çalışmasını gerektirir:

 • Diğer çocuklar,
 • Sınıf öğretmeni,
 • Branş öğretmenleri,
 • Rehber öğretmen,
 • Destek öğretmeni,
 • Okul yönetimi,
 • Okul personeli,
 • Tüm Aileler,

 

Aynı zamanda, pek çok kurumun bir arada çalışmasını da gerektirmektedir:

 • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,
 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Sivil toplum kuruluşları

 

Söz konusu kişi, kurum ve kuruluşların etkili bir bütünleştirme uygulamasını gerçekleştirebilmeleri için görev ve sorumluluklarını aktif olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Eğitimde bütünleştirme bir süreçtir. Bir anda gerçekleşmez. Bütünleştirme; adım adım ilerleyen kendini zamanla geliştiren aktif ve kesintisiz bir süreçtir. Bu süreç içerisinde okul sürekli olarak çocuğun gelişimini, fiziksel ortamı, eğitim öğretim yöntem ve materyalleri vb. bileşenleri değerlendirerek gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapar.

 

Bütünleştirmede süreç, aile, okul ve çevre tarafından sürekli desteklenmeli ve geliştirilmelidir.