Mesleki Eğitim

Yazı Boyutu:

Özel eğitim alanında, ilgili kamu kuruluşları ve STÖ’lerin aktif katılımı ile öğretmenler için “Bütünleştirme Kılavuzu” hazırlandı.

“Engelsiz Okullar” Modeli için pilot illerden otuz (33) formatör yetiştirildi.

Pilot illerdeki pilot okullardaki asgari 500 yönetici, 1000 öğretmen ve destek personele “Engelsiz Okullar” konusunda eğitim verildi.

50 öğretmene yardımcı teknolojilerin kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

100 Öğretmenimiz ölçme araçlarının kullanımına yönelik formatör olmak üzere eğitime alındı.

Pilot olarak seçilen 8 meslek lisemizden 30 öğretmenimiz pilot uygulama kapsamında okul formatörü olarak yetiştirildi.

Pilot okullarda yapılan uygulama sonuçlarından da yararlanılarak, öğretmenlerin katkısı ile “Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları” kılavuz kitabı hazırlandı, Türkiye genelinde dağıtımı yapıldı.