Proje Hakkında

Yazı Boyutu:

Genel Bilgiler

IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2008 Yılı Programı (EUROPEAID/128640/D/SER/TR )

Projenin Kaynağı: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Projenin Bütçesi: 7 Milyon Avro

Proje Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2011

Projenin Süresi: 30 Ay

Genel Hedef

Türkiye'deki özel eğitim hizmetlerini iyileştirmek suretiyle, dezavantajlı gruplara dahil ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin topluma katılmasına katkıda bulunmak.

Amaç

Projenin amacı STKlar, yerel kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör kuruluşlarının aktif katılımı ve desteğiyle yetersizliği olan bireylerin öğrenme çevrelerinin, kampanyalar, lisan ve sürekli hizmet içi öğretmen eğitimleri, psikolojik değerlendirme araçları ve müfredata dayalı değerlendirme yoluyla iyileştirilmesi ve bu bireylerin olanaklarının artırılmasıdır.

Proje Çıktıları

 • Bütünleştirme eğitimi ile ilgili politika tavsiyeleri ve toplum bilincinin artırılması için strateji geliştirmesi 
 • Özel eğitim ihtiyaçları konusunda öğretmenlerin niteliklerinin artırılması ve geliştirilecek olan Engelsiz Okul Modeli ile bütünleştirme uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Yeni Psikolojik Ölçme Araçları’nın uygulanması ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ndeki (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin iyileştirmesi
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin iş ve mesleki eğitimlerinin kalitesinin iyileştirmesi
 • Yirmi pilot okula ekipman ve materyal sağlanması ve RAM’lara yeni Psikolojik Ölçme Araçları’nın tedarik edilmesi

Proje Bileşenleri

Bu projenin 4 farklı bileşeni bulunmaktadır.

Bileşen 1: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili politika tavsiyelerinin geliştirilmesi ve toplumda  farkındalığın artırılmasına yönelik stratejinin oluşturulması

Bileşen 2: Özel ihtiyaca yönelik eğitim konusunda öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması ve Engelsiz Okul/Kaynaştırma Eğitimi uygulamalarının teşvik edilmesi

Bileşen 3: 80 Rehberlik ve Araştırma Merkezinde (RAM) yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının uygulanması ile RAM’lardaki eğitsel tanı ve değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi.

Bileşen 4: Engelli bireylerin iş ve mesleki eğitimlerinin kalitesinin iyileştirilmesi

Hedef Kitle

 • MEB birimlerindeki çalışanlar
 • On (10) pilot ildeki okullar ve öğretmenler
 • Seksen (80) Rehberlik ve Araştırma Merkezinin çalışanları
 • Engelsiz öğrenciler
 • Belirli meslek grupları (doktorlar, muhtarlar, imamlar, hemşireler, vs.)
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve aileleri
 • STÖ’ler ve kurumlar
 • Üniversiteler
 • Belediyeler 

Faaliyetler

Bileşen 1: Kaynaştırma eğitimi ile ilgili politika tavsiyeleri ve toplum bilincinin artırılması için strateji geliştirmek.

Faaliyet 1:  Paydaşların katılacağı açılış konferansı.

Faaliyet 2: Mevzuat ile ilgili çalıştaylar

Faaliyet 3: Bilinçlendirme stratejisi ile ilgili çalıştaylar

Faaliyet 4: Bilgilendirme toplantıları

Faaliyet 5: Uluslararası kapanış konferansı

Bileşen 2: Özel eğitim ihtiyaçları konusunda öğretmenlerin niteliklerinin artırılması ve Engelsiz Okullar/Kaynaştırma Eğitimi uygulamalarının yaygınlaştırılması

Faaliyet 6: On (19) pilot ilde özel eğitim öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin analizin gerçekleştirilmesi.

Faaliyet 7:  Özel eğitim alanında, ilgili kamu kuruluşları ve STÖ’lerin aktif katılımı ile öğretmenler için kılavuz/e-kılavuz geliştirilmesi.

Faaliyet 8: “Engelsiz Okullar” Modelini incelemek için yurtdışına iki (2) çalışma ziyareti düzenlemek.

Faaliyet 9: “Engelsiz Okullar” Modeli konulu bir çalıştayın düzenlenmesi.

Faaliyet 10: “Engelsiz Okullar” Modeli için standartların ve çerçevenin geliştirilmesi için bir komisyonun oluşturulması.

Faaliyet 11: “Engelsiz Okullar” Modeli için pilot illerden otuz (30) öğretmen eğiticisine eğitim vermek.

Faaliyet 12: Pilot illerdeki pilot okullardaki asgari 500 öğretmen ve destek personele “Engelsiz Okullar” konusunda eğitim verilmesi.

Faaliyet 13: “Engelsiz Okullar” Modeli hakkında bilgilendirme toplantıları.

Faaliyet 14: Pilot illerindeki “Engelsiz Okulları” uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Bileşen 3: Yeni Psikolojik Araçların uygulanması ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki (RAM) eğitsel tanı ve değerlendirme hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek.

Faaliyet 15: Yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının uyarlanması.

Bileşen 4: Engelli bireylerin iş ve mesleki eğitimlerinin kalitesini iyileştirmek.

Faaliyet 16: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin iş ve mesleki eğitime geçişi.

Proje Yönetim Yapısı

Proje Ekibi